Seminarium „Rozwiązania techniczne przeznaczone do poprawy jakości dystrybucji energii elektrycznej”

Zapraszamy do udziału w otwartym Seminarium pt.: „Rozwiązania techniczne przeznaczone do poprawy jakości dystrybucji energii elektrycznej”, które odbędzie się w dn. 16 listopada w godz. 13:30 – 16:30 (sala konferencyjna w hali C).

Organizatorami seminarium są: Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Lubelski.

Program seminarium prezentuje się następująco:

Sesja Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

Kierunki rozwoju aparatury łączeniowej i rozdzielczej średniego napięcia na przykładzie własnych rozwiązań, Paweł Węgierek, Michał Lech, Damian Kostyła, Politechnika Lubelska, Lublin

Kontenerowe stacje elektroenergetyczne średniego napięcia przeznaczone do przyłączania farm fotowoltaicznych, Sławomir Staszak, EKTO Sp. z o.o., Białystok

A journey from Non-Technical losses to complex Analytics („Podróż od strat nietechnicznych do kompleksowych analiz”), Petr Lzicar, Jakub Satka, Awesense Inc., Vancouver, Kanada

Innowacyjne rozwiązania w zakresie systemów monitoringu parametrów sieci energetycznych wysokich napięć, Michał Konarski, EnergoTech Lublin Sp. z o.o., Lublin

Sesja Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Lubelski

Trendy oraz wyzwania w przemysłowym magazynowaniu energii, dr inż. Dariusz Zieliński, mgr inż. Karol Fatyga, mgr inż. Bartłomiej Stefańczak, mgr inż. Maciej Rudawski

Metody sterowania napięciem w sieciach nN z instalacjami prosumenckimi, mgr inż. Klara Janiga

Obrazowanie za pomocą kamery szybkiej wpływu parametrów roboczych reaktora plazmowego na ślizgający się łuk elektryczny, dr inż. Piotr Terebun, mgr inż. Michał Kwiatkowski, dr hab. inż. Joanna Pawłat, prof. Mario Janda, prof. Karol Hensel, prof. Zdenko Machala

Problemy diagnostyki samochodów hybrydowych w niezależnych warsztatach, dr inż. Stanisław Mikołaj Słupski

Problematyka optymalizacji konfiguracji sieci średniego napięcia, mgr inż. Karol Sidor