Program Targów

21 listopada 2023 | Sala konferencyjna w hali C

1000 – 1030     

Uroczyste otwarcie Targów Energetycznych ENERGETICS 2023

Strefa pokazów PGE Dystrybucja S.A. – stoisko 110, hala C

1030 – 1100     

Prezentacja prac w technologii PPN – PGE Dystrybucja S.A.

Sala konferencyjna w hali C

1100 – 1400

Forum Dystrybutorów Energii

1100 – 1230

Panel I – Rozwój sieci dystrybucyjnych jako warunek rozwoju produkcji energii elektrycznej w OZE – pod patronatem ARE S.A.

Moderator: Andrzej Bondyra- Wiceprezes Zarządu ARE S.A.

 • Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki – zaawansowanie działań
 • Jak zbudować powszechny, rozproszony system magazynowania energii, również w kierunku zwiększenia elastyczności systemu elektroenergetycznego na poziomie dystrybucyjnym
 • Magazynowanie energii: technologie i rozwiązania dla OSD sektora i OZE
 • Poprawa efektywności i wykorzystania istniejących zasobów sieci
 • Rozwój cable poolingu w Polsce.
 • Jakie działania regulacyjne i rynkowe należałoby podjąć, aby zwiększyć skalę inwestycji w magazyny energii oraz zwiększenie mocy przyłączeniowych

Prelegenci:

 • Agnieszka Szypulska – Dyrektor Wschodniego oddziału terenowego Urzędu Regulacji Energetyki
 • Wojciech Tabiś – Dyrektor PTPiREE
 • Jarosław Kwasek – Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A.
 • Sylwester Szczensnowicz – Prezes Zarządu PGE Energetyka Kolejowa S.A.

1230 – 1400

Panel II – Modelowanie sieci dystrybucyjnej pod kątem zwiększenia możliwość przyłączenia źródeł OZE – pod patronatem PGE Dystrybucja S.A.

Moderator: Janusz Pietruszyński
Waldemar Kuśmierz – Dyrektor Departamentu Rozwoju i Modelowania Sieci w PGE Dystrybucja S.A. – prezentacja wprowadzająca do dyskusji

Prelegenci:

 • Jan Frania – Wiceprezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A.
 • Wojciech Tabiś – Dyrektor PTPiREE
 • Arkadiusz Musielewicz – Ecological Projects Poland Sp. z o.o.
 • Sylwester Szczensnowicz – Prezes Zarządu PGE Energetyka Kolejowa S.A

Strefa pokazów PGE Dystrybucja S.A. – stoisko 110, hala C

1400 – 1430     

Prezentacja prac w technologii PPN – PGE Dystrybucja S.A.

Sala konferencyjna w hali C

1400 – 1500

Specjalistyczne szkolenia produktowe Wystawców Targów Energetycznych ENERGETICS 2023 dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych

1405 – 1420

Łączność MCPTT w standardzie 3GPP oferowana przez DGT to nie tylko komunikacja głosowa! Poznaj funkcjonalności nowoczesnego systemu do komunikacji Push-to-Talk. – Agnieszka Hromiak-Kowalewska DGT Sp. z o.o.

1425 – 1440

Co dalej z gazem SF6 i innymi f-gazami w urządzeniach WN? Przegląd bez-emisyjnych rozdzielnic i urządzeń Siemens Energy (Blue Portfolio) – Grzegorz Pizon, Siemens Energy Sp. z o.o.

1445 – 1500

Impulsowy Miernik Rezystancji IMR-6 do pomiaru rezystancji uziomów i innych obwodów rezystancyjnych – Dr inż. Dariusz Pieńkowski, KOLEN Sp. z o.o.

1505 – 1520

Rozdzielnice SN w świetle nowelizacji rozporządzenia dotyczącego gazów fluorowanych Mariusz Hudyga, Eaton Electric Sp. z o.o.

1520 – 1630

Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej – 60 lat tradycji rozwoju i współpracy

Rys historyczny, stan obecny i kierunki rozwoju Wydziału – dr hab. inż. Paweł WĘGIEREK, profesor uczelni, DZIEKAN Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

Innowacyjne złącze kablowe średniego napięcia w izolacji wolnej od SF6 przeznaczone do inteligentnych sieci elektroenergetycznych Smart Grids – Sławomir Staszak, Dyrektor ds. Rozwoju Produkcji, Członek Zarządu EKTO.

Pomiary diagnostyczne i monitoring on-line wyładowań niezupełnych w sieciach elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia – Michał Konarski, Kierownik ds. Badań i Rozwoju, EnergoTech Lublin Sp. z o.o.

21 – 23 listopada 2023

900 – 1630

Stoisko 81, hala C – „Strefa PGE Dystrybucja dla Wykonawców” PGE Dystrybucja zaprasza partnerów biznesowych do „Strefy PGE Dystrybucja dla Wykonawców”

Specjaliści odpowiedzialni za obszar inwestycji w siedmiu oddziałach spółki udzielą odpowiedzi na kluczowe pytania na stoisku nr 81

 • 21 listopada – Oddział Łódź, Oddział Warszawa, Oddział Białystok
 • 22 listopada – Oddział Lublin, Oddział Rzeszów
 • 23 listopada – Oddział Zamość, Oddział Skarżysko – Kamienna

Jeśli chciałbyś zostać Wykonawcą PGE Dystrybucja umów termin spotkania podczas Targów ENERGETICS. Wyślij zgłoszenie na adres komunikacja@pgedystrybucja.pl

 

22 listopada 2023

Sala konferencyjna w hali C

945 – 1045

Specjalistyczne szkolenia produktowe Wystawców Targów Energetycznych ENERGETICS 2023 dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych

945 – 1000

Liczniki inteligentne jako istotna gałąź polskiej gospodarki cyfrowej – Jarosław Wojtulewicz, Doradca prezesa zarządu ds. strategii, Apator SA

1005 – 1020

Modernizacja oświetlenia na przykładzie Warszawy – Mariusz Ejsmont, LUG Light Factory Sp. z o.o.

Strefa pokazów PGE Dystrybucja S.A. – stoisko 110, hala C

1030 – 1100     

Prezentacja prac w technologii PPN – PGE Dystrybucja S.A.

Sala konferencyjna w hali C

1030 – 1130     

Przyszłość polskiej energetyki. Bezpieczeństwo i ekonomia – Prezes Orlen Neptun Robert Nowicki

1145 – 1415     

Konferencja – Magazynowanie energii w Energetyce i Przemyśle – pod patronatem Politechniki Lubelskiej – Zakład Przetwarzania i Magazynowania Energii, Polskiego Komitetu Elektromobilności i Magazynowania Energii  SEP, Zarządu Głównego SEP

Przemysłowe magazyny energii TFPowerPack z funkcjonalnością DC/DC & Supercharger – Tomasz Szewczyk, Dariusz Zieliński, Bartłomiej Stefańczak TELE-FONIKA Kable S.A. – Politechnika Lubelska

Problematyka bezpiecznej komunikacji z rozproszonymi źródłami energii w kontekście wymagań technologicznych wynikających z IEC 61850 – Krzysztof Nowacki, BitStream S.A.

Farma OZE współpracująca z magazynem energii w średnim przedsiębiorstwie – studium przypadku ,, DACPOL” – Paweł Irzmański, IFS Polska

Sterowniki i systemy SCADA do zarządzania magazynami energii i źródłami OZE – Tomasz Dąbrowski, APATOR SA

Kompensacja mocy biernej w sieciach niskiego napięcia z instalacjami OZE. – Piotr Matera, LOPI sp. z o.o.

Współpraca ogniwa wodorowego z z trakcyjną baterią typu LTO – studium przypadku na przykładzie autobusu wodorowego ARTHUR – Katarzyna Zielińska, ARTHUR BUS GmbH

Zasobniki do systemów trakcyjnych w sieciach kolejowych i tramwajowych – My-soft

Kompensowanie mocy biernej i wyższych harmonicznych na dużych farmach OZE z wykorzystaniem technologii STATCOM – Iwona Durczak, ELMA Energia sp. z o.o.

Dobre praktyki i zapewnienie bezpieczeństwa przy projektowaniu nowoczesnych magazynów energii – Radosław Gutowski, Polski Komitet Elektromobilności i Magazynowania Energii SEP

Strefa pokazów PGE Dystrybucja S.A. – stoisko 110, hala C

1400 – 1430     

Prezentacja prac w technologii PPN – PGE Dystrybucja S.A.

Sala konferencyjna w hali C

1430 – 1700     

Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe ISM2023 Organizatorzy Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Targi Lublin S.A., Politechnika Lubelska, PGE Dystrybucja S.A.

1430 – 1435     

Otwarcie Konferencji

mgr inż. Jacek Woźniak – prezes SEP Oddział Lubelski
dr inż. Paweł Mazurek – „Międzysektorowe interdyscyplinarne studia doktoranckie – INTERDOC PL”

1435 – 1520     

Sesja I

Zastosowanie wyładowań niezupełnych oraz symulacji komputerowej do badań i wizualizacji zjawiska perkolacji w kompozytach metal-dielektryk – dr inż. Paweł Okal

Aktywne tłumienie składowej pulsującej prądu magazynu energii dla układu z przekształtnikiem czteroprzewodowym pracującym przy głębokich poziomach asymetrii prądów fazowych – dr inż. Łukasz Kwaśny

Identyfikacja i analiza oddziaływania układów ładowania pojazdów elektrycznych na parametry jakości energii elektrycznej – dr inż. Aleksander Chudy

1520 – 1620     

Sesja II

Zapewnienie ciągłości pracy trolejbusowych urządzeń pomocniczych przy zasilaniu sieciowym – dr inż. Piotr Hołyszko

Analiza pracy układu harwestera energii z prostownikiem aktywnym – dr inż. Bartosz Drzymała

Mobilna stacja transformatorowa z bocznikiem SN do bezprzerwowego zasilania odbiorców – mgr inż. Sławomir Durak

Możliwości zwiększenia elastyczności pracy sieci niskiego napięcia w aspekcie rozwoju prosumenckich instalacji fotowoltaicznych – mgr. inż. Bartłomiej Mroczek

System BUSZ – Blokowy Uniwersalny System Zasilania jako innowacyjne podejście do dystrybucji energii – mgr inż. Adam Białek, PGE Dystrybucja S.A.

SARSA – System Autonomicznej Redukcji Skutków Awarii. Nowa wizja systemów FDIR. – mgr Paweł Wolicki, PGE Dystrybucja S.A.

1620    

Podsumowanie obrad i zamknięcie seminarium

23 listopada 2023

Strefa pokazów PGE Dystrybucja S.A. – stoisko 110, hala C

1030 – 1100     

Prezentacja prac w technologii PPN – PGE Dystrybucja S.A.

Stan na dzień 20.11.2023 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmianach w programie.