O targach

O wydarzeniu

ENERGETICS to ważne spotkanie branży energetycznej w Polsce. Istotą ENERGETICS jest zarówno prezentacja nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego, jak również wymiana doświadczeń przez specjalistów z całej Polski i zagranicy. Znajdą się wśród nich m.in. przedstawiciele zakładów energetycznych, biur projektowych, działów energetycznych firm i zakładów przemysłowych, elektrycy i instalatorzy. ENERGETICS to również liczne konferencje, prelekcje i szkolenia, na których poruszane są tematy aktualne i ważne dla branży energetycznej.

Lokalizacja ENERGETICSU na Lubelszczyźnie, gdzie umiejscowione są liczne inwestycje związane z modernizacją infrastruktury energetycznej jak i zwiększeniem wykorzystania energii z odnawialnych źródeł oraz siedziby wielu ważnych podmiotów branży energetycznej, jest dodatkowym atutem. Także lokalizacja Lublina w obszarze Makroregionu Wschodniego oraz bliskość ważnych dla energetyki rynków ukraińskiego i białoruskiego. 

Najbliższa edycja targów: 19-21 listopada 2024. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia z nami tego niezwykłego wydarzenia.

Zakres tematyczny

Elektroenergetyka i elektrotechnika

 • Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej
 • Przetwarzanie energii
 • Urządzenia rozdzielcze i łączeniowe
 • Urządzenia zabezpieczające i instalacje odgromowe
 • Kable i przewody
 • Urządzenia kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne
 • Sieci i instalacje elektryczne
 • Automatyka
 • Osprzęt eksploatacyjny i narzędzia
 • Sprzęt oświetleniowy
 • Informatyka w energetyce

Energetyka alternatywna​

 • Energia wodna, wiatrowa, słoneczna,
 • Technologie pozyskiwania energii odnawialnej
 • Systemy oszczędzania zasobów energetycznych

Innowacje w energetyce

Elektromobilność

Oświetlenie

Partner główny

Lokalizacja

Zostań naszym wystawcą

Weź udział w Targach Energetycznych Energetics i dołącz do grona liderów branży energetycznej.  Wzmocnij swoją pozycję na rynku, utrwal relacje biznesowe, nawiąż kontakty z nowymi klientami.