Podsumowanie Targów Energetycznych ENERGETICS 2023

Rekordowa edycja Targów Energetycznych ENERGETICS

Targi Energetyczne ENERGETICS po raz kolejny zgromadziły najważniejszych przedstawicieli i ekspertów z sektora energetycznego. Premierowe produkty, usługi i rozwiązania dla energetyki, szkolenia produktowe, panele dyskusyjne, seminaria oraz specjalistyczny program konferencyjny – tak wyglądało najważniejsze wydarzenie dedykowane branży energetycznej w Lublinie. W dniach 21-23 listopada 2023 roku odbyła się już XIV edycja tego wydarzenia. Rekordowe zainteresowanie wydarzeniem udowodniło, iż Targi ENERGETICS niezmiennie, wobec trudnej sytuacji światowej energetyki, stanowią odpowiedź na potrzeby rynku oraz pomagają inwestorom podejmować trafne decyzje w obliczu nieustannych zmian geopolitycznych, rynkowych i gospodarczych.

Przedstawiciele polskiej energetyki w Targach Lublin

Trzydniowe spotkanie ekspertów z sektora energetycznego skoncentrowane było
na nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych, wymianie doświadczeń oraz promocji współpracy międzynarodowej w dziedzinie energetyki. Grono ponad 100 Wystawców zaprezentowało nowoczesne urządzenia, aparatury i technologie dla przemysłu energetycznego, wśród których można wymienić między innymi: urządzenia zabezpieczeniowo-sterownicze i pomiarowe, aparaturę łączeniową oraz elektroenergetyczną, produkty, systemy i usługi związane z sieciami energetycznymi, rozdziałem energii elektrycznej, ciągłością zasilania i bezpieczeństwem energetycznym, stacje transformatorowe, osprzęt elektrotechniczny, rozdzielnice, kable, złącza, przekaźniki, oprogramowanie i rozwiązania IT, kompleksowe prace elektroenergetyczne czy systemy odgromowe.

Specjalistyczne panele dyskusyjne z ekspertami

Jeden z głównych filarów Targów ENERGETICS stanowiły unikatowe konferencje, szkolenia i wartościowe seminaria z punktem programu w postaci Forum Dystrybutorów Energii, będącym platformą do dyskusji na temat wyzwań jakie czekają energetykę. Prelegenci wymieniali wiedzę i spostrzeżenia dotyczące między innymi warunków rozwoju produkcji energii elektrycznej w OZE oraz modelowania sieci dystrybucyjnej pod kątem zwiększenia możliwość przyłączenia źródeł OZE.

Strefa PGE Dystrybucja dla Wykonawców przez trzy dni targowe gościła specjalistów odpowiedzialnych za obszar inwestycji, prowadzących rozmowy z potencjalnymi parterami biznesowymi, zainteresowanymi współpracą. Liczni Zwiedzający
Targi ENERGETICS w dniach 21-23 listopada brali także udział w prezentacjach prac
w technologii PPN w strefie pokazów Głównego Partnera Targów, PGE Dystrybucja.

Drugiego dnia trwania Targów ENERGETICS odbyła się ciesząca dużą popularnością konferencja na temat Magazynowania Energii w Energetyce i Przemyśle – pod patronatem Politechniki Lubelskiej – Zakład Przetwarzania i Magazynowania Energii, Polskiego Komitetu Elektromobilności i Magazynowania Energii SEP, Zarządu Głównego SEP, a także Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe ISM2023, organizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Targi Lublin S.A., Politechnika Lubelska, PGE Dystrybucja.

Rozstrzygnięcie konkursów targowych ENERGETICS 2023

Podczas Lubelskiej Gali Energetyki towarzyszącej Targom Energetycznych ENERGETICS wręczono nagrody w Konkursie „Produkt Roku” oraz „Forma Promocji Targowej”. Nagrodę Targową w konkursie „Produkt Roku Targów Energetycznych ENERGETICS 2023” w kategorii Urządzenia, osprzęt i systemy dedykowane dla napowietrznych linii elektroenergetycznych za produkt MEM-001 Moduł Pomiaru Energii otrzymała firma MIKRONIKA Sp. zo.o. Nagrodę Targową w konkursie „Produkt Roku Targów Energetycznych ENERGETICS 2023” w kategorii Urządzenia, osprzęt i systemy do kablowych linii elektroenergetycznych za produkt POWER LOGIC P5 otrzymała firma SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA sp.z o.o.

W kategorii Forma Promocji Targowej Targów Energetycznych ENERGETICS 2023 Komisja Konkursowa przyznała trzy równorzędne wyróżnienia oraz Nagrodę Targową. Równorzędne wyróżnienie otrzymały: APATOR S.A., DACPOL Sp. z o.o. oraz Hubix Sp. z o.o. Główną Nagrodę Targową otrzymała firma PGE Dystrybucja. Zarząd Targów Lublin wręczył również listy gratulacyjnej dla firm obchodzących jubileusze działalności.

Podziękowania

Organizatorzy Targów Energetycznych ENERGETICS dziękują wszystkim wystawcom, zwiedzającym, oraz patronom i partnerom wydarzenia i już teraz zapraszają do udziału w XV edycji Targów ENERGETICS która odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2024.