19 listopada 2019 | WTOREK

11.00 - 12.00
Ramowy program uroczystego otwarcia Targów Energetycznych ENERGETICS

godz. 11.00

Uroczyste otwarcie Targów Energetycznych ENERGETICS 2019 – sala konferencyjna hala C

godz. 11.30

Wystąpienie Gości Specjalnych

godz. 12.00

Zakończenie uroczystego otwarcia Targów ENERGETICS 2019

12.30 - 16.00
Forum "Nowoczesna energetyka - szanse, bezpieczeństwo, perspektywy”- sala konferencyjna w hali C

godz. 12.30 – 15.30

Forum pt.: ,, Nowoczesna energetyka – szanse, bezpieczeństwo ,perspektywy” – organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych

Wstęp wolny  |  >>>Pobierz program<<<

godz. 12.30 – 12.50

Otwarcie forum i przywitanie uczestników

Marszałek Województwa Lubelskiego

 

godz. 12.50 – 13.00

Możliwości uzyskania wsparcia w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego

Anna Trudzik – Kierownik Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

godz. 13.10 – 13.30

Spółdzielnia energetyczna jako element lokalnego rynku energii 

Daniel Raczkiewicz – doradca zarządu, IEN Energy Sp. z o.o.

godz. 13.30 – 13.50

Energetyka rozproszona na przykładzie klastrów energii

Jacek Sikora – koordynator Tomaszowskiego Klastra Energii

godz. 13.50 – 14.10

Wybrane zagadnienia związane z przyłączaniem OZE do sieci dystrybucyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem mikroinstalacji

Marek Sakowicz, PGE Dystrybucja Oddział Zamość

godz. 14.10 – 14.40

Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach obecne i przyszłej unijnej perspektywy finansowej  

Przedstawiciel Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, UMWL Lublin

godz. 14.40 – 15.00

Wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w oparciu o programy priorytetowe: Czyste Powietrze, Mój Prąd i Agroenergia 

Andrzej Wiktorowicz – Wydział Projektu Doradztwa Energetycznego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

godz. 15.00 – 16.00

Dyskusja panelowa z udziałem prelegentów

Moderator dyskusji: Adam Rafalski – rzecznik prasowy PGE Dystrybucja S.A

12.00 - 16.30
Forum Dystrybutorów Energii - sala konferencyjna B1

godz. 12.00 – 16.00

Forum Dystrybutorów Energii „Niezawodność dostaw energii elektrycznej w Polsce” – organizator: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Wstęp płatny           >>>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY<<< |  >>>Pobierz program<<<

godz. 12.00

Otwarcie Forum Dystrybutorów Energii

Minister Energii (w trakcie uzgodnień)

Wojciech Lutek, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja SA

godz. 12.15 – 14.00

 • Sesja 1 Panel dyskusyjny: nowa rola Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na gruncie nowych regulacji

1.. Referaty wprowadzające do panelu:

 • Pakiet Czysta energia dla wszystkich Europejczyków – Piotr Ordyna, Doradca Zarządu PTPiREE Przedstawiciel PGE Dystrybucja SA
 • OSD w nowej rzeczywistości technologicznej i rynkowej – dr Ewa Mataczyńska, PGE Dystrybucja SA

2. Panel dyskusyjny

Uczestnicy panelu: Prezesi Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, goście specjalni i zaproszeni eksperci

Zagadnienia poruszane podczas panelu:
Regulacje Pakietu a korzyści dla mieszkańców i lokalnych społeczności, nowe zadania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych:

 • elastyczność systemu elektroenergetycznego
 • wsparcie źródeł rozproszonych, bilansowania lokalnego i magazynowania energii
 • rozwój sieci inteligentnych
 • rola OSD w rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

godz. 14.00 – 14.30

Lunch

godz. 14.45 – 16.30

Sesja 2 Niezawodność dostaw energii elektrycznej w Polsce

 1. Regulacja jakościowa – wskaźniki obszarowe częstości i czasu przerw – Jarosław Tomczykowski, Biuro PTPiREE, Robert Oleśkiewicz, PGE Dystrybucja
 2. Rodzaj i natężenie zjawisk atmosferycznych wpływających na dystrybucję energii elektrycznej – Diana Kopaczka, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB Kraków
 3. Sposoby na zwiększenie pewności linii 110 kV w świetle normy PN-EN 50341 – Dominik Brudniak, Tomasz Musiał, Energoprojekt-Kraków SA
 4. Wpływ instalacji fotowoltaicznych na pracę miejskich sieci niskiego napięcia – Robert Jędrychowski, Sylwester Adamek, Paweł Pijarski, Klara Sereja, Politechnika Lubelska

godz. 16.30

Zakończenie Forum Dystrybutorów Energii

9.30 - 16.30
Pokazy prac pod napięciem - stoiska nr 101 i 102
Pokazy na linii średniego napięcia w wykonaniu elektromonterów
ENEA Operator Sp. z o.o.

godz. 9.30 – 10.30

Izolowanie miejsca pracy oraz wymiana izolatora bliskiego

godz. 10.30 – 11.00

Montaż separatorów dla ptaków na konstrukcji przelotowej płaskiej, drążkiem teleskopowym z ziemi

godz. 11.00 – 12.00

Izolowanie miejsca pracy oraz wymiana izolatora środkowego

godz. 12.00 – 13.00

Otwieranie i zamykanie mostka rozłączalnego w przęśle drążkiem teleskopowym
z ziemi < 3 minut

Prezentacja i omawianie sprzętu użytego podczas pokazu

godz. 13.00 – 14.00

Przerwa techniczna

godz. 14.00 – 14.30

Montaż separatorów dla ptaków na konstrukcji przelotowej płaskiej, drążkiem teleskopowym z ziemi

godz. 14.30 – 15.30

Izolowanie miejsca pracy oraz wymiana izolatora oddalonego

godz. 15.30 – 16.30

Otwieranie i zamykanie mostka rozłączalnego w przęśle drążkiem teleskopowym
z ziemi < 3 minut

Prezentacja i omawianie sprzętu użytego podczas pokazu

20 listopada 2019 | ŚRODA

11.00 - 14.00
Forum pt. "Elektromobilność" - sala konferencyjna w hali C

godz. 11.00 – 14.00

Forum poświęcone elektromobilności – organizator: Stowarzyszenie Elektryków Polskich 

Układy ładowania pojazdów elektrycznych w praktyce

dr inż. K. Kolano, dr inż. D. Zieliński, Politechnika Lubelska

Optymalizacja układu napędowego dla gokarta z napędem elektrycznym

dr inż. P. Filipek, mgr inż. B. Drzymała, Politechnika Lubelska, O. Lubelski SEP

Problemy oddziaływania ładowania pojazdów na sieć rozdzielczą

dr hab. Inż. P. Biczel, prof. PW, Politechnika Warszawska, Polski Komitet Elektromobilności SEP

Pojazdy Elektryczne- czy jesteśmy gotowi na ich obecność?

mgr inż. M. Nytko, TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Magazynowanie energii na potrzeby elektromobilności

mgr inż. R. Gutowski, Polski Komitet Elektromobilności SEP

9.30 - 13.15
Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego -
sala konferencyjna B2

Seminarium jest organizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego we współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach w ramach projektu BioReg

Udział w seminarium jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia do dnia 15 listopada 2019 roku na adres e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl . O udziale w seminarium będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

>>>POBIERZ ZGŁOSZENIE<<< |  >>>Pobierz program<<<

godz. 9.30 – 9.40

Powitanie uczestników

Dr inż. Henryk Łucjan, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

godz. 9.40 – 10.00

Razem możemy osiągnąć niezależność energetyczną na poziomie lokalnym

Małgorzata Gałczyńska, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

godz. 10.00 – 10.30

Energetyka obywatelska – od węgla do OZE

Barbara Baj-Wójtowicz, ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o.

godz. 10.30 – 10.50

Lubelskie biogazownie rolnicze – w drodze do neutralności klimatycznej

Jerzy Kozyra, IUNG-PIB w Puławach

godz. 10.50 – 11.05

Biomasa gruntów nieużytkowanych rolniczo – potencjał i możliwości wykorzystania 

Rafał Pudełko, IUNG-PIB w Puławach

godz. 11.05 – 11.20

Najlepsze praktyki zagospodarowywania odpadów drzewnych

Magdalena Borzęcka, IUNG-PIB w Puławach

godz. 11.20 – 12.00

Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej

Henryk Palak, Eco-energia Sp. z o.o.

godz. 12.00 – 12.15

Polska innowacja wśród paneli fotowoltaicznych

Marek Świderczuk, REYBUD Sp. z o.o.

godz. 12.15 – 12.35

Turbina wiatrowa w nowej odsłonie

Zbigniew Szkoda, PPHU Meblam

godz. 12.35 – 12.55

Monitoring zużycia mediów energetycznych w obiektach rozproszonych. Architektura systemu

Tomasz Zachariasz, Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o.

godz. 12.55 – 13.15

Współpraca na rzecz wspierania OZE w projektach Interreg

Agata Kossakowska, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

9.30 - 16.30
Pokazy prac pod napięciem - stoiska nr 101 i 102
Pokazy na linii średniego napięcia w wykonaniu elektromonterów
ENEA Operator Sp. z o.o.

godz. 9.30 – 10.30

Izolowanie miejsca pracy oraz wymiana izolatora bliskiego

godz. 10.30 – 11.00

Montaż separatorów dla ptaków na konstrukcji przelotowej płaskiej, drążkiem teleskopowym z ziemi

godz. 11.00 – 12.00

Izolowanie miejsca pracy oraz wymiana izolatora środkowego

godz. 12.00 – 13.00

Otwieranie i zamykanie mostka rozłączalnego w przęśle drążkiem teleskopowym
z ziemi < 3 minut

Prezentacja i omawianie sprzętu użytego podczas pokazu

godz. 13.00 – 14.00

Przerwa techniczna

godz. 14.00 – 14.30

Montaż separatorów dla ptaków na konstrukcji przelotowej płaskiej, drążkiem teleskopowym z ziemi

godz. 14.30 – 15.30

Izolowanie miejsca pracy oraz wymiana izolatora oddalonego

godz. 15.30 – 16.30

Otwieranie i zamykanie mostka rozłączalnego w przęśle drążkiem teleskopowym
z ziemi < 3 minut

Prezentacja i omawianie sprzętu użytego podczas pokazu

21 listopada 2019 | CZWARTEK

9.30 - 16.30
Pokazy prac pod napięciem - stoiska nr 101 i 102
Pokazy na linii średniego napięcia w wykonaniu elektromonterów
ENEA Operator Sp. z o.o.

godz. 9.30 – 10.30

Izolowanie miejsca pracy oraz wymiana izolatora bliskiego

godz. 10.30 – 11.00

Montaż separatorów dla ptaków na konstrukcji przelotowej płaskiej, drążkiem teleskopowym z ziemi

godz. 11.00 – 12.00

Izolowanie miejsca pracy oraz wymiana izolatora środkowego

godz. 12.00 – 13.00

Otwieranie i zamykanie mostka rozłączalnego w przęśle drążkiem teleskopowym
z ziemi < 3 minut

Prezentacja i omawianie sprzętu użytego podczas pokazu

godz. 13.00 – 14.00

Przerwa techniczna

ODBIERZ WEJŚCIÓWKĘ

WKRÓTCE!

NEWSLETTER

Zapisz mnie do newslettera.

Akceptuję politykę prywatności.