„Zasilanie budynków w energię elektryczną z wykorzystaniem fotowoltaiki” – konferencja szkoleniowa

„Zasilanie budynków w energię elektryczną z wykorzystaniem fotowoltaiki” to temat przewodni konferencji szkoleniowej organizowanej przez redakcję magazynu elektro.info. Konferencja odbędzie się już 15 października b.r. w Warszawie.

ROK 2021 – to rok szczególny dla „elektro.info”. W tym roku redakcja czasopisma obchodzi jubileusz 20-lecia działalności na polskim rynku wydawniczym.

ROK 2021 – to także rok fotowoltaiki. Liczba instalacji pozwalających na pozyskiwanie energii ze słońca wzrasta – wzrasta też liczba problemów związanych z właściwym ich projektowaniem i eksploatowaniem – stąd to zagadnienie zostało wybrane jako temat konferencji technicznej w jubileuszowym roku „elektro.info”. 

Konferencja będzie koncentrowała się na przedstawieniu praktycznego podejścia do projektowania systemów fotowoltaicznych w odniesieniu do wymagań wynikających z Ustawy o odnawialnych źródłach energii i naświetlenia problemów wynikających z niewłaściwej eksploatacji. 

Jak podkreślają organizatorzy: „-Do wystąpienia podczas konferencji zaprosiliśmy ekspertów w danych dziedzinach projektowania instalacji PV (ochrona odgromowa, przeciwpożarowa, przeciwporażeniowa oraz magazynowanie energii), którzy między innymi tworzą podręczniki przygotowujące w zakresie egzaminu do otrzymania Certyfikatu Instalatora Systemów Fotowoltaicznych, wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego, mają wieloletnie doświadczenie i zajmują się rozwiązywaniem problemów związanych z projektowaniem instalacji elektrycznych.”

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są tu: Konferencja elektro.info „Zasilanie budynków w energię elektryczną z wykorzystaniem fotowoltaiki” | elektro.info

Link do zapisu REJESTRACJA – Konferencja zasilanie „elektro.info”

Materiał przygotowany przez Patrona Medialnego Targów Energetycznych ENERGETICS – elektro.info

„Zasilanie budynków w energię elektryczną z wykorzystaniem fotowoltaiki” – konferencja szkoleniowa

NEWSLETTER

Zapisz mnie do newslettera.

Akceptuję politykę prywatności.