Niezależność energetyczna na poziomie lokalnym, energetyka obywatelska czy OZE to tylko część programu Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, które odbędzie się 20 listopada 2019 r. podczas Targów Energetycznych ENERGETICS.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia do dnia 15 listopada 2019 roku na adres e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl . O udziale w seminarium będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Program Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

20 listopada 2019 roku, Targi Energetyczne ENERGETICS, sala konferencyjna B2

Seminarium jest organizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego we współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach w ramach projektu BioReg

9.30 – 9.40Powitanie uczestników
Dr inż. Henryk Łucjan, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
– Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego
9.40 – 10.00Razem możemy osiągnąć niezależność energetyczną na poziomie lokalnym
Małgorzata Gałczyńska, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
10.00 – 10.30Energetyka obywatelska – od węgla do OZE
Barbara Baj-Wójtowicz, ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o.
10.30 – 10.50Lubelskie biogazownie rolnicze – w drodze do neutralności klimatycznej
Jerzy Kozyra, IUNG-PIB w Puławach
10.50 – 11.05Biomasa gruntów nieużytkowanych rolniczo – potencjał i możliwości wykorzystania
Rafał Pudełko, IUNG-PIB w Puławach
11.05-11.20Najlepsze praktyki zagospodarowywania odpadów drzewnych
Magdalena Borzęcka, IUNG-PIB w Puławach
11.20 – 12.00Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej
Henryk Palak, Eco-energia Sp. z o.o.
12.00 – 12.15Polska innowacja wśród paneli fotowoltaicznych
Marek Świderczuk, REYBUD Sp. z o.o.
12.15 – 12.35Turbina wiatrowa w nowej odsłonie
Zbigniew Szkoda, PPHU Meblam
12.35 – 12.55Monitoring zużycia mediów energetycznych w obiektach rozproszonych. Architektura systemu
Tomasz Zachariasz, Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o.
12.55 – 13.15Współpraca na rzecz wspierania OZE w projektach Interreg
Agata Kossakowska, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Godz. 13.30Lunch

Kliknij aby pobrać program >>>POBIERZ PROGRAM<<<

Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

NEWSLETTER

Zapisz mnie do newslettera.

Akceptuję politykę prywatności.