Stowarzyszenie Elektryków Polskich Targi Lublin S.A. Politechnika Lubelska PGE Dystrybucja S.A.

ZAPRASZAJĄ
DO UDZIAŁU W INTERDYSCYPLINARNYM SEMINARIUM NAUKOWYM ISM2023
w dniu 22 listopad 2023 roku

Komitet naukowy
prof. dr hab. inż. Wojciech Jarzyna – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Henryka D. Stryczewska
dr hab. Paweł Żukowski
dr hab. inż. Paweł Pijarski
dr hab. inż. Janusz Partyka
dr hab. inż. Jan Kolano
dr inż. Paweł Mazurek
dr inż. Dariusz Zieliński
dr inż. Krzysztof Kolano

Informacje organizacyjne

Komitet organizacyjny
Paweł Mazurek (Politechnika Lubelska) – przewodniczący
Jacek Woźniak (SEP)
Klaudia Stęplewska (Targi Lublin S.A.)
Marek Brodacki (PGE Dystrybucja S.A.)

Adres do korespondencji
Katedra Elektrotechniki i Technologii Inteligentnych
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin
p.mazurek@pollub.pl

Tematyka konferencji:
W dniu 22 listopada 2023 roku w trakcie Targów Energetycznych ENERGETICS, odbędzie się seminarium naukowe pod patronatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Seminaria naukowe współorganizowane przez SEP oraz Politechnikę Lubelską odbywają się już od kilkunastu lat i cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród studentów, inżynierów branży elektroenergetycznej jak i przedstawicieli biznesu. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z elektrotechniką, automatyką, energetyką zawodową i prosumencką, OZE, elektromobilnością, elektrotechnologiami oraz innymi aspektami inżynierii elektrycznej, które są niezwykle ważne w dzisiejszym świecie.

Dla słuchaczy Seminarium będzie miało charakter otwarty, szczególnie dla studentów i inżynierów seminarium ISN2023 będzie doskonałą okazją do poszerzenia swojej wiedzy o aktualnie prowadzonych badaniach w dziedzinie automatyki, elektroniki i elektrotechniki. Natomiast warunkiem koniecznym aktywnego uczestnictwa (wystąpienia) jest zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy.

Mamy nadzieję, że cele konferencji będą stanowić inspirację do wzięcia udziału w debacie akademickiej. Zachęcamy do prezentacji analiz teoretycznych, komunikatów z badań i tzw. dobrych praktyk inżynierskich. Teksty wystąpień po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w formie elektronicznej i czasopismach branżowych.

Miejsce konferencji
Targi Lublin S.A.
ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin

Program ramowy konferencji
14.30-14.40 otwarcie konferencji
14.40-15.30 pierwsza sesja plenarna
15.30-15.40 przerwa na kawę
15.40-16.20 druga sesja plenarna
16.20-16.30 zakończenie konferencji/podsumowanie obrad sekcji
16.30-17.00 lunch

Warunki uczestnictwa i opłata konferencyjna
Zgłoszenia i streszczenia referatu należy wysyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adresy: p.mazurek@pollub.pl, k.steplewska@targi.lublin.pl.
Zgłoszenia na konferencję należy dokonać wykorzystując formularz dostępny tutaj: plik do pobrania

Opłata konferencyjna wynosi 2000zł. (obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, publikację tekstu po uzyskaniu pozytywnej recenzji). Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 12 listopada 2023 r. na konto bankowe:

Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
PKOPPLPW konto: 03 1240 2470 1111 0010 3424 2280
z dopiskiem: Seminarium ISN2023, imię i nazwisko uczestnika

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany do 20 listopada 2023.
Dodatkowe informacje w aktualnościach stron współorganizatorów: http://www.sep.lublin.pl, https://weii.pollub.pl
Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i noclegów, które należy zarezerwować we własnym zakresie