MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Terminarz i Informacje organizacyjne

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Targi Energetyczne ENERGETICS

 14-16 listopada 2017 r.

Centrum Targowo - Wystawiennicze Targów Lublin S.A., ul. Dworcowa 11

 

Rejestracja Wystawców:

12.11.2017r.  - w godz. 800 – 2000

13.11.2017r.  - w godz. 700 – 2200

14.11.2017r. - w godz. 700 –  930

Rejestracja Wystawców odbywać się będzie w Biurze Targów (przy głównym wejściu na halę C). Wówczas zostaną wydane materiały dla Wystawców m.in: identyfikatory, karta parkingowa, katalog, zaproszenia na Wieczór Branżowy, dostęp do WI-FI. Dokumentem uprawniającym Wystawcę do wejścia na tereny targowe jest przypięty w widocznym miejscu identyfikator. Do wjazdu na teren Targów upoważnia czytelnie wypełniona karta wjazdowa. Każdemu wystawcy przysługuje jedna karta wjazdowa (parking bezpłatny niestrzeżony – szczegółowa lokalizacja parkingów dostępna na stronie internetowej targów w zakładce „Dla Wystawców”)


Montaż stoisk:

12.11.2017r.  - w godz. 800 – 2000 (tylko stoiska z własną zabudową)

13.11.2017r.  - w godz. 700 – 2200

14.11.2017r. - w godz. 700 –  830 (brak możliwości otwarcia bram transportowych)

Aranżacja stoiska przez Wystawcę może odbyć się po rejestracji w Biurze Targów.

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Targów zabrania się umieszczania na stoiskach ze standardową zabudową targową (ścianach, wyposażeniu dodatkowym, itp.) eksponatów i materiałów reklamowych za pomocą technik, które powodują trwałe uszkodzenia elementów zabudowy (np. przewiercanie, wbijanie gwoździ, przyklejanie, itp.). Obowiązuje bezwzględny zakaz przyklejania wykładziny na stoiskach niezabudowanych materiałami, które powodują trwałe uszkodzenie powierzchni płaskich. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń Organizator obciąży Uczestnika wg własnej wyceny.

 

Demontaż stoisk:

16.11.2017r. - w godz. 1500 – 2200

17.11.2017r. w godz. 800  – 1600 (tylko stoiska z własną zabudową)

 

Po zakończeniu Targów należy zgłosić opuszczenie stoiska w Biurze Targów.

Przez zdanie stoiska rozumie się doprowadzenie go do stanu sprzed przystąpienia do jego zagospodarowania. Zdanie stoiska następuje po podpisaniu Protokołu Przejęcia/Zdania stoiska przez Wystawcę oraz przedstawiciela Organizatora.

 

Zmiany terminów są możliwe w wyjątkowych sytuacjach, po ustaleniu z Organizatorem.

 

Targi dla Wystawców będą czynne:

14.11.2017r., wtorek - w godz. 700 – 1730

15.11.2017r., środa - w godz. 800 – 1730

16.11.2017r., czwartek  - w godz. 800 – 2200

 

Wystawca ponosi odpowiedzialność za swoje stoisko i ma obowiązek zapewnienia jego obsługi w godzinach otwarcia Targów dla Zwiedzających. Organizator ponosi odpowiedzialność za stoiska wyłącznie poza godzinami montażu, demontażu i otwarcia Targów dla zwiedzających

 

Uroczyste otwarcie Targów nastąpi w dniu 14 listopada o godz. 1100 na Sali Konferencyjnej na hali C.

Uroczysty Wieczór Branżowy dla Wystawców odbędzie się 14 listopada o godz. 1730 na hali A.


Przypominamy również, iż w trakcie Targów organizowany będzie Konkurs  na „Produkt Roku”  i „Formę Promocji Targowej”.


Regulaminy i wnioski zgłoszenia do Konkursów dostępne są na naszej stronie internetowej: www.energetics.targi.lublin.pl. Ostateczny termin składania zgłoszeń do dnia 13 listopada do godziny 1200. Wręczenie nagród nastąpi dnia 14 listopada r. o godz. 18.00 podczas Uroczystego Wieczoru Branżowego.

 

Targi dla zwiedzających będą czynne: 

14-15.11.2017r. w godz. 900 – 1700

16.11.2017r. w godz. 900 – 1500

 

Dla Zwiedzających wstęp na targi jest bezpłatny po rejestracji.

Cena biletu bez rejestracji – 25 zł

Dla Zwiedzających dostępny jest parking płatny (lokalizacja parkingów dla Zwiedzających dostępna na stronie internetowej targów w zakładce Dla Zwiedzających)

 

Informujemy, że wewnątrz obiektów wystawienniczych Targów Lublin S.A. obowiązuje bezwzględny zakaz:

·         palenia tytoniu, stosowania efektów pirotechnicznych i dymowych, używanie silników spalinowych w pojazdach mechanicznych i innych urządzeniach bez zastosowania systemu wyprowadzania spalin zaakceptowanego przez organizatora oraz innych prac powodujących zadymienie i zapylenie obiektów; nieprzestrzegania zakazu spowoduje nałożenie kary porządkowej w wysokości odpowiadającej  kosztowi odtworzenia pirotechnicznej instalacji oddymiającej;

·         samodzielnego podwieszania jakichkolwiek elementów do elewacji i konstrukcji hali oraz ustawiania wszelkich elementów konstrukcyjnych o wysokości powyżej 5m bez uzgodnienia z organizatorem;

·         samodzielnego podłączania się do instalacji elektrycznej;

·         prowadzenia kolportażu poza stoiskiem;

·         reklamowania na stoisku firm niebędących wystawcami lub współwystawcami.

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI DOKONANIA OPŁAT ZA UCZESTNICTWO W TARGACH PRZED ICH ROZPOCZĘCIEM. W przypadku dokonania płatności po 7 listopada, należy mieć przy sobie dowód wpłaty.

 

ORGANIZATORZY                


 


Formularz:

Imię*:
Nazwisko*:
Firma*:
Ulica, nr lokalu*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość*:
Kraj:
E-mail*:
Telefon*:
Strona www:
Pozycja w firmie:
Przedmiot zainteresowania:
Reprezentowany sektor:
Źródło informacji o targach*:
Cel wizyty:
Udział w poprzednich edycjach imprezy:
Przepisz tekst:

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Targi Lublin S.A. na podane adresy pocztowe i e-mailowe informacji handlowej dotyczącej świadczonych przez Targi Lublin S.A. usług, a w szczególności organizowanych imprez targowo-wystawienniczych (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. – Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną). Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych w bazie klientów Targów Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Dworcowa 11 i wykorzystanie ich w celach marketingowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) z możliwością wglądu do swoich danych oraz prawem do ich aktualizacji. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

* - pola wymagane.