MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Formularze zgłoszeniowe

Zainteresowanych udziałem w Targach Energetycznych ENERGETICS 2018 zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Targów oraz wypełnienia stosownych formularzy. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

 

  ZU - zgłoszenie udziału w targach


 ZP- formularz zgłoszenia płatnika --  zgłoszenie płatnika jeżeli nie jest nim wystawca


 ZW - formularz zgłoszenia współwystawcy --  zgłoszenie firm wystawiających się na stoisku wystawcy


REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW


POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE


WARUNKI UCZESTNICTWA


 WD- wyposażenie dodatkowe


UT - usługi techniczne


UD i UR 


PS - plan stoiska


IP - informacje w przewodniku targowym


ZN - zgłoszenie udziału niewystawcy


ODO - ochrona danych osobowych


UI - zgłoszenie firmy zewnętrznej zabudowującej stoisko


 Oświadczenie - dla firm zabudowujących stoiska