Zapraszamy do udziału Forum Dystrybutorów Energii pt. „Niezawodność dostaw energii elektrycznej w Polsce”, które odbędzie się pierwszego dnia Targów Energetycznych ENERGETICS (tj. 19 listopada 2019 r.). Konferencja jest związana z rolą Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na gruncie nowych regulacji.

Udział w Forum jest płatny. Aby zgłosić uczestnictwo należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Poruszone zostaną tematy takie jak: regulacje Pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” a korzyści dla mieszkańców i lokalnych społeczności i nowa rola Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (elastyczność systemu elektroenergetycznego, wsparcie źródeł rozproszonych, bilansowania lokalnego i magazynowania energii, rozwój sieci inteligentnych, rola OSD w rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych) a także niezawodność dostaw energii elektrycznej w Polsce (niezawodność dostaw w oparciu o wskaźniki SAIDI/SAIFI, nadzwyczajne warunki atmosferyczne a wpływ na niezawodność dostaw energii, wytyczne PTPiREE w zakresie projektowania linii kablowych 110 kV, współpraca systemu dystrybucyjnego ze źródłami OZE: wpływ rosnącej liczby mikroinstalacji na pracę sieci, wymagania dla mikroinstalacji).

Program (projekt)

godz. 12:00Otwarcie Forum Dystrybutorów Energii
Minister Energii (w trakcie uzgodnień)
Wojciech Lutek, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja SA
godz. 12:15Sesja 1
Panel dyskusyjny: nowa rola Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na gruncie nowych regulacji


1. Referaty wprowadzające do panelu: Pakiet Czysta energia dla wszystkich Europejczyków
Piotr Ordyna, Doradca Zarządu PTPiREE
Przedstawiciel PGE Dystrybucja SA


2. Panel dyskusyjny
Uczestnicy panelu:
Prezesi Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, goście specjalni i zaproszeni eksperci

Zagadnienia poruszane podczas panelu:
Regulacje Pakietu a korzyści dla mieszkańców i lokalnych społeczności, nowa rola Operatorów Systemów Dystrybucyjnych:


 elastyczność systemu elektroenergetycznego
 wsparcie źródeł rozproszonych, bilansowania lokalnego i magazynowania energii
 rozwój sieci inteligentnych
 rola OSD w rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.
godz. 14.00Lunch
godz. 14.45Sesja 2 Niezawodność dostaw energii elektrycznej w Polsce

1. Niezawodność dostaw w oparciu o wskaźniki SAIDI/SAIFI
Jarosław Tomczykowski, Biuro PTPiREE

2. Nadzwyczajne warunki atmosferyczne a wpływ na niezawodność dostaw energii
Przedstawiciel IMGW / przedstawiciel OSD

3. Wytyczne PTPiREE w zakresie projektowania linii kablowych 110 kV
Przedstawiciel OSD z zespołu ds. kabli elektroenergetycznych

4. Współpraca systemu dystrybucyjnego ze źródłami oze: wpływ rosnącej liczby mikroinstalacji na pracę sieci, wymagania dla mikroinstalacji
Przedstawiciel środowiska naukowego
godz. 16.30Zakończenie Forum Dystrybutorów Energii

Sprawdź pełen program Targów Energetycznych ENERGETICS 2019

O niezawodności dostaw energii elektrycznej w Polsce w eksperckim gronie

NEWSLETTER

Zapisz mnie do newslettera.

Akceptuję politykę prywatności.