PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin (stoisko nr 25) podczas Targów Energetycznych ENERGETICS zaprezentuje mobilny system do bezprzerwowego zasilania sieci dystrybucyjnej średniego napięcia SN.

Zestaw stacji mobilnej średniego napięcia oraz bocznika średniego napięcia umożliwia zasilenie odbiorców na poziomie średniego napięcia lub magistrali – bez zaniku napięcia dla odbiorców. Innowacyjność tego rozwiązania polega na zastosowaniu, zarówno w stacji transformatorowej jak i w boczniku, automatycznej synchronizacji napięć na poziomie średniego napięcia, co umożliwia bezprzerwowe zasilenie odbiorców. W połączeniu z technologią prac pod napięciem na średnim napięciu umożliwia załączenie całego układu, podłączenie do sieci jak i powrót do zasilania energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej na poziomie średniego napięcia bez konieczności wyłączania odbiorców.

Mobilny system do bezprzerwowego zasilania sieci dystrybucyjnej od PGE Dystrybucja S.A.

NEWSLETTER

Zapisz mnie do newslettera.

Akceptuję politykę prywatności.