Pierwszego dnia Targów (19 listopada 2019 r.) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej w hali C odbędzie się Forum „Nowoczesna energetyka – szanse, bezpieczeństwo, perspektywy” (organizator – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych ).

Zagadnienia poruszane podczas Forum dotyczą możliwości uzyskania wsparcia na inwestycje związane z energetyką (w szczególności energią wytwarzaną ze źródeł odnawialnych), procedur przyłączenia nowych jednostek wytwórczych do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej czy obecnie funkcjonujących programów priorytetowych, wspierających rozwój gospodarki niskoemisyjnej, realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Udział w Forum „Nowoczesna energetyka – szanse, bezpieczeństwo, perspektywy” jest bezpłatny.

Forum „Nowoczesna energetyka – szanse, bezpieczeństwo, perspektywy”- sala konferencyjna w hali C
godz.Temat wystąpienia
godz. 12.30 – 12.50 Otwarcie forum i przywitanie uczestników
Marszałek Województwa Lubelskiego
godz. 12.50 – 13.00 Możliwości uzyskania wsparcia w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego
Anna Trudzik – Kierownik Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
godz. 13.10 – 13.30 Spółdzielnia energetyczna jako element lokalnego rynku energii 
Daniel Raczkiewicz – doradca zarządu, IEN Energy Sp. z o.o.
godz. 13.30 – 13.50 Energetyka rozproszona na przykładzie klastrów energii
Jacek Sikora – koordynator Tomaszowskiego Klastra Energii
godz. 13.50 – 14.10 Wybrane zagadnienia związane z przyłączaniem OZE do sieci dystrybucyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem mikroinstalacji
Marek Sakowicz, PGE Dystrybucja Oddział Zamość
godz. 14.10 – 14.40

Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach obecne i przyszłej unijnej perspektywy finansowej  
Przedstawiciel Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, UMWL Lublin
godz. 14.40 – 15.00 Wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w oparciu o programy priorytetowe: Czyste Powietrze, Mój Prąd i Agroenergia 
Andrzej Wiktorowicz – Wydział Projektu Doradztwa Energetycznego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
godz. 15.00 – 16.00 Dyskusja panelowa z udziałem prelegentów
Moderator dyskusji: Adam Rafalski – rzecznik prasowy PGE Dystrybucja S.A

>>>>POBIERZ PROGRAM<<<

Forum „Nowoczesna energetyka – szanse, bezpieczeństwo, perspektywy”

NEWSLETTER

Zapisz mnie do newslettera.

Akceptuję politykę prywatności.