MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Szkolenie dotyczące stref zagrożenia wybuchem

Zapraszamy na szkolenie dotyczące stref zagrożenia wybuchem, które odbędzie się w dn. 14 listopada 2018 r. o godz. 10.00 podczas Targów ENERGETICS. Tematyka szkolenia obejmuje: zagadnienia dotyczące stref zagrożenia wybuchem, urządzenia elektryczne pracujące w strefach zagrożenia wybuchem, kontrolowanie ładunków elektrostatycznych w strefach zagrożonych, kontrolowanie ładunków elektrostatycznych w strefach zagrożonych wybuchem. Organizatorem szkolenia jest Grupa Wolff.

Program:

1. Zagadnienia dotyczące stref zagrożenia wybuchem
  • Dyrektywa 2014/34/UE - ATEX 114: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 czerwca 2016 r. - Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
  • Urządzenia w wykonaniu Ex: oznaczenia urządzeń w wykonaniu Ex: grupy i kategorie urządzeń, rodzaje ochrony przeciwwybuchowej
  • Dobór urządzeń do pracy w strefach Ex - przykłady
2. Urządzenia elektryczne pracujące w strefach zagrożenia wybuchem

  • Dystrybucja energii w strefach zagrożenia wybuchem - Prowadzenie prac serwisowych i naprawczych
  • Systemy zasilania i sterowania oświetleniem - prezentacja rozwiązań zasilania i wpływ czynników zewnętrznych na pracę opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego
  • Oświetlenie awaryjne - wytyczne doboru wg aktualnych wymogów prawnych i normatywnych: Ustawy, Rozporządzenia i Polskie Normy
  • Prefabrykacja urządzeń do stref zagrożonych wybuchem: przegląd rozwiązań i produktów
3. Kontrolowanie ładunków elektrostatycznych w strefach zagrożonych wybuchem

4. Detekcja gazów i płomienia
  • Zwiększone bezpieczeństwo w zakresie wycieków niebezpiecznych gazów
<< wstecz