MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Otwarte forum dystrybutorów energii

Zapraszamy na otwarte Forum Dystrybutorów Energii, które odbędzie się 13 listopada o godz. 12.00 (sala konferencyjna w hali C) podczas Targów ENERGETICS. W ramach forum odbędą się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z nich będzie dotyczył bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w Polsce z perspektywy Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, drugi: bezpieczeństwa dostaw energii w regionach i współpraca Operatorów Systemów Dystrybucyjnych z samorządami. 

WSTĘP WOLNY!

Program

godz. 12:00 Otwarcie Forum Dystrybutorów Energii

godz. 12:10 Panel dyskusyjny: bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w Polsce z perspektywy Operatorów Systemów Dystrybucyjnych
Uczestnicy panelu:
Prezesi Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, goście specjalni i zaproszeni eksperci

Referat wprowadzający do panelu: niezawodność dostaw energii elektrycznej w Polsce w oparciu o wskaźniki SAIDI/SAIFI i ewaluacja modelu regulacji jakościowej
Piotr Ordyna, Doradca Zarządu PTPiREE

Zagadnienia poruszane podczas panelu:
  • niezawodność dostaw a nadzwyczajne warunki atmosferyczne
  • współpraca Operatorów Systemów Elektroenergetycznych w zakresie usuwania skutków awarii masowych
  • inwestycje w infrastrukturę, ze szczególnym uwzględnieniem Krajowego planu automatyzacji sieci elektroenergetycznej oraz zmiany struktury sieci 
  • z technologii linii napowietrznych na kablowe
  • wykorzystanie narzędzi informatycznych dla usprawnienia działań w zakresie usuwania awarii - aplikacja do prezentacji informacji o awaryjnych wyłączeniach na mapie Polski.

godz. 13:10 Panel dyskusyjny: bezpieczeństwo dostaw energii w regionach i współpraca Operatorów Systemów Dystrybucyjnych z samorządami
Uczestnicy panelu:
Prezesi Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, goście specjalni i zaproszeni eksperci

Referat wprowadzający do panelu: rozwiązania w zakresie planowania rozmieszczenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych
Andrzej Danilkiewicz, PGE Dystrybucja S.A.

Zagadnienia poruszane podczas panelu:
  • dobre praktyki Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w zakresie przyłączania punktów ładowania samochodów elektrycznych do sieci elektroenergetycznych
  • OZE w sieciach OSD – przyłączenia, dynamika rozwoju, szanse i zagrożenia dla regionów, dla sieci OSD w Polsce
godz. 14.00 zakończenie Forum Dystrybutorów Energii

>>> POBIERZ PROGRAM<<<
<< wstecz