MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Trwa najważniejsze wydarzenie dedykowane branży energetycznej

Trwają Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS 2017. W uroczystszym otwarciu wydarzenia udział wzięli m.in.: Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Artur Szymczyk - Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju, Konrad Sawicki - Doradca Wojewody Lubelskiego, Wojciech Lutek Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A., Piotr Kacejko - Rektor Politechniki Lubelskiej.

Podczas ceremonii pan Artur Szymczyk - Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju - wręczył Medal 700-lecia Miasta Lublin wystawcom Targów ENERGETICS: firmie ELMAX Sp. z o.o. Sp. k., ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o. oraz firmie Instytut Energetyki – Zakład Doświadczalny w Białymstoku. W dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój miasta i zasługi na rzecz jego Mieszkańców oraz z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina  Medalem 700-lecia Miasta Lublin zostały odznaczone Targi Lublin S.A. Medal odebrali: Robert Głowacki - Prezes Zarządu oraz Piotr Oraczewski - Wiceprezes Zarządu. 

 
 
<< wstecz