MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Serwisowa Linia Kablowa (SLK) średniego napięcia

Serwisowa Linia Kablowa (SLK) średniego napięcia to autorskie rozwiązanie technologiczne stworzone w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, oparte o przenośną linię kablową SN, z dodatkową osłoną zewnętrzną odporną na czynniki mechaniczne, przystosowaną do wielokrotnego rozwijania/zwijania kabla.

Dodatkowo, PGE Dystrybucja zaprezentuje nowe samochody elektryczne, które będą wykorzystywane przez Spółkę w działaniach operacyjnych – będą one wystawione przed wejściem do Targów Lublin.


Zastosowanie Serwisowej Linii Kablowej (SLK) średniego napięcia  pozwala poprawić niezawodność i ciągłość dostaw energii elektrycznej do Odbiorców, co jest szczególnie istotne w kontekście ostatnich anomalii pogodowych, które dotykają tereny naszego kraju. Dzięki zastosowaniu tej technologii poprawią się również jakościowe wskaźniki dostaw energii elektrycznej. Nie bez znaczenia pozostaje fakt zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej - obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz organów administracji publicznej. 


Podstawowe założenia
Obecnie obowiązujące w Polsce i UE przepisy nie regulują kwestii montowania linii kablowych średniego napięcia bezpośrednio na powierzchni ziemi. Tak ułożona (a nie zakopana w gruncie) linia kablowa nie wymaga pozwolenia na budowę. Dzięki temu możliwe jest szybkie zastosowanie tego rozwiązania podczas wystąpienia niespodziewanych i masowych ograniczeń w dostawach energii elektrycznej, np. po przejściu tak silnych wiatrów, jak te nad Polską w 2017 roku. Ułożenie takiej linii i włączenie jej w miejsce uszkodzonego odcinka sieci pozwala na podjęcie w tym czasie działań modernizacyjnych lub naprawczych przy utrzymaniu dostaw energii elektrycznej do Odbiorców.

- Zakwestionowaliśmy tradycyjne myślenie, że linia SN musi być podwieszona na słupach bądź zakopana w ziemi. W przypadku linii serwisowej może ona zostać czasowo umieszczona na gruncie. Wystarczy, że będzie odpowiednio zaizolowana, oznakowana oraz zabezpieczona - mówi pomysłodawca rozwiązania Zbigniew Fałek, Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź.

- Idea tego rozwiązania powstała w łódzkim Oddziale PGE Dystrybucja. Zastanawialiśmy się, jak można - podczas usuwania awarii i przeprowadzania prac modernizacyjnych - w szybki i bezproblemowy sposób tymczasowo utrzymać na większym obszarze dostawy energii elektrycznej - powiedział o Serwisowej Linii Kablowej jeden z twórców rozwiązania Tadeusz Frukacz, Dyrektor Departamentu Eksploatacji i Rozwoju PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.

- Mając już założenia naszego rozwiązania, szukaliśmy na rynku wykonawcy, który mógłby sprostać naszym wymaganiom. Najlepsze rozwiązanie zaproponowała polska firma – dodał Stanisław Płuciennik, Główny Inżynier PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. – Realizację rozwiązania można obejrzeć podczas lubelskich Targów Energetics, w dniach 14-16 listopada br. na terenie Targów Lublin.

Gdzie i jak wykorzystać SLK
Serwisowa Linia Kablowa średniego napięcia to zestaw tymczasowej linii kablowej SN przeznaczony do wykorzystania:
  • przy tworzeniu tymczasowego zasilania w energię elektryczną w trakcie realizacji modernizacji linii energetycznych 
  • podłączania stacji przewoźnych podczas imprez masowych
  • tworzenia tymczasowych by-pass’ów w trakcie usuwania awarii, prac inwestycyjnych i zabiegów eksploatacyjnych. 
Podłączenie linii serwisowej możliwe jest do zrealizowania w technologii prac pod napięciem.

System Serwisowej Linii Kablowej SN składa się z:

  • kabla elektroenergetycznego z podstawową izolacją etylenowo-propylenową
  • dodatkowej powłoki do ochrony mechanicznej kabla
  • bębna kablowego - rozwijanie/zwijanie kabla wspierane dodatkowym napędem
  • mostków kablowych rozłączalnych, zakończonych:
* z jednej strony gniazdami konektorowymi prostymi (do połączenia z linią główną), a z drugiej głowicami konektorowymi kątowymi
* z jednej strony gniazdami konektorowymi prostymi (do połączenia z linią główną), a z drugiej z głowicami służącymi do połączenia z linią napowietrzną
  • muf
  • przyczepy kablowej do transportu bębna z kablem
  • oraz elementów pomocniczych, np. najazdów kablowych, wygrodzeń, rolek, oznakowań.
Dla proponowanego rozwiązania nie przewiduje się stosowanie ograniczników przepięć.

Nowe narzędzie dla OSD
Serwisowe Linie Kablowe to sposób na ograniczenie wskaźników SAIDI/SAIFI przez operatorów systemu dystrybucyjnego, gdyż mogą służyć – w przypadku wystąpienia awarii – „podaniu” napięcia na nieuszkodzone odcinki sieci elektroenergetycznych, jak również na przewoźne stacje transformatorowe, tym samym służą utrzymaniu dostaw energii elektrycznej nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Pierwsze, wykonane na specjalne zlecenie Serwisowe Linie Kablowe zakupione zostały w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, gdzie zrodził się pomysł ich wykonania i użytkowania.

Na pytania dotyczące rozwiązań związanych z Serwisowymi Liniami Kablowymi odpowiedzą:

Stanisław Płuciennik – Główny Inżynier PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, tel. 42 675 23 61;
e-mail: Stanislaw.Pluciennik@pgedystrybucja.pl

Tadeusz Frukacz – Dyrektor Departamentu Eksploatacji i Rozwoju PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, tel. 42 675 14 20, e-mail: Tadeusz.Frukacz@pgedystrybucja.pl

Michał Dybowski – Kierownik Działu Utrzymania Sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, tel. 42 675 11 97, e-mail:Michal.Dybowski@pgedystrybucja.pl

Michał Kaźmierczak – Kierownik Wydziału Zarządzania Majątkiem Sieciowym PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, tel. 42 675 11 70, e-mail: Michal.Kazmierczak@pgedystrybucja.pl

Damian Bagiński – Kierownik Wydziału Przyłączania i Rozwoju PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, Rejon Energetyczny Zgierz-Pabianice, tel. 42 675 18 05, e-mail: Damian. Baginski@pgedystrybucja.pl

>>> Pobierz informację <<<
<< wstecz