MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Kluczowym produktem Instytutu Tele- i Radiotechnicznego są sterowniki polowe MUPASZ 710 PLUS, w których zintegrowane metody i funkcje: automatyki, sterowania, ponad 120 typów zabezpieczeń, w tym łukochronne, rejestratora zdarzeń i zakłóceń, rejestratora wartości kryterialnych, logiki programowalnej, diagnostyki wyłącznika oraz analizatora jakości energii. 

W ofercie firmy  znajdują się również:
  • Automaty SZR współpracujące z klasycznymi przekładnikami prądowymi i napięciowymi lub z przetwornikami prądowymi CR/CCR i napięciowymi dzielnikami pojemnościowymi, 
  • Seria małogabarytowych sterowników polowych MUPASZ 101, 900, 901, 902E
  • sterownik polowy przeznaczony do ochrony i sterowania obiektami odwodnienia Mizas 514, zabezpieczenie przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem M200G, 
  • zabezpieczenie zwarciowe Mizas 510
  • sygnalizatory napięcia SN2, SN3, sygnalizator zgodności faz SF1
  • sygnalizator przepływu prądu SPPZ 214,  
  • nowe oprogramowanie narzędziowe „Edytor Funkcji Logicznych ELF2” oraz 
  • przetworniki prądowe CR/CRR „Rogowskiego” i stycznikowe komory gaszeniowe.

Najnowszym  opracowaniem firmy jest modułowy sterownik SEM służący do zarządzenia aparatami łączeniowymi pól rozdzielczych.

Szczegóły: www.energetyka.itr.org.pl
<< wstecz