MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Program Targów

Stan na dzień 13.11.2016 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu oraz prowadzących


PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH ENERGETICS 2016

 15 listopada 2016 r. (wtorek)
TYTUŁ/ORGANIZATOR
GODZINA
MIEJSCE
PROGRAM
Forum Dystrybutorów Energii

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej  i  Targi Lublin  S.A.


12.00 - 16.00

sala konferencyjna B2

(konferencja płatna)

>>>Pobierz program<<<

>>>Formularz zgłoszeniowy<<<

Jubileusz 80-lecia Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
13.00 – 16.00
sala konferencyjna B1


II Posiedzenie Grupy Inicjatywnej dotyczącej utworzenia Rady Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP

Stowarzyszenie Elektryków Polskich


16.00 – 17.00


sala konferencyjna B1


>>> Pobierz program <<<
 Założenia projektu "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE"

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
w Lublinie
Regionalne Biuro Energii
 12.30-13.30 sala konferencyjna na Hali C 
16 listopada 2016 r. (środa)
Seminarium  Lubelskiego Klastra 
Ekoenergetycznego

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny


10.00 - 14.00


sala konferencyjna B1


>>> Pobierz program <<<
Warsztaty pomiarów elektrycznych SONEL MPI 530 + PE5 z certyfikatem umiejętności SEP COSiW

Stowarzyszanie Elektryków Polskich – Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw
 10.30 – 15.00 sala konferencyjna B2A

(szkolenie płatne)
>>> Pobierz 
program  i zgłoszenie uczestnictwa <<<

Seminarium "Prawne aspekty wprowadzania towarów na rynek Polski i UE" 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
10.00 – 15.00
sala konferencyjna na Hali C
 >>> Pobierz
program <<<
Elektrotechnologie - stan obecny i perspektywy wykorzystania w elektryce i energetyce

sekcja Materiałów i Technologii Elektrotechnicznych Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk

Polski Komitet Elektrotechnologii SEP

Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej
 11.00 – 12.15 sala konferencyjna
B2B
 >>> Pobierz program <<<

Jak zmiany z nowelizacji z dnia 9 czerwca 2016 r. ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wpłyną na procesy inwestycyjne w budownictwie telekomunikacyjnym.

Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji 
 10.00 – 11.00sala konferencyjna 
B2B
 
Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej
 
Instalacje Światłowodowe, LAN, TV-sat i koncentryczne w budynkach wielorodzinnych w 3 lata od wejście w życie Rozporządzenia Dz. U. 1289 z dnia 22.11.2012. Czy kable teletechniczne w ilości 5 szt. powinny być układane między każdym lokalem a Punktem Styku z operatorem telekomunikacyjnym?

 12.30 – 13.30 sala konferencyjna
B2B
 
 Dobre praktyki dla budynkowych instalacji telekomunikacyjnych

Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI
 13.45 – 14.45  sala konferencyjna B2B 
17 listopada 2016 r. (czwartek)


Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka

Stowarzyszanie Elektryków Polskich  
10.00 – 18.00

sala konferencyjna B1 >>> Pobierz program <<<