MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Międzynarodowa konferencja dotycząca energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej na Targach ENERGETICS

Podczas tegorocznych Targów ENERGETICS odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce energetyki odnawialnej i działaniom poprawiającym efektywność energetyczną. Do udziału w konferencji zostaną zaproszeni przedstawiciele instytucji partnerskich projektu EmpInno z Niemiec, Danii, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Szwecji. Podczas konferencji będą prezentowane dobre praktyki związane z transferem technologii i wdrażaniem innowacji w branży OZE i efektywności energetycznej.

Konferencji towarzyszyć będą spotkania kooperacyjne zorganizowane we współpracy z Ośrodkiem Enterprise Europe Network działającym przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej. W spotkaniach, których celem jest nawiązanie współpracy gospodarczej, uczestniczyć będą przedsiębiorcy z regionów partnerskich projektu EmpInno, tj. Niemiec, Danii, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Szwecji.

Projekt EmpInno jest wdrażany przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, który jest partnerem współpracującym. Ponadto w realizację projektu jest zaangażowanych 14 instytucji partnerskich z Niemiec, Danii, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Szwecji.

Projekt dotyczy wzmocnienia procesu wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji (RIS) w regionach UE objętych działaniami projektu.

Informacje o projekcie: www.empinno.eu , www.fundacja.lublin.pl , www.lke.fundacja.lublin.pl
<< wstecz